Преградни зидови во зградата

За подобрување на звучната изолација во зградата помеѓу становите и во самите станови преградните зидови се направени од шупливи блокови и сипорекс блокови. Во галеријата со слики имате можост да погледате како изгледат преградните зидови во зградата и во становите.