Динамика на градба 2020 година

31 Јануари 2020

30 Јануари 2020

28 Јануари 2020

23 Јануари 2020

22 Јануари 2020

18 Јануари 2020

17 Јануари 2020

16 Јануари 2020

14 Јануари 2020

9 Јануари 2020

5 Јануари 2020

4 Јануари 2020

3 Јануари 2020

2 Јануари 2020